ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาตลาดน้ำตำบลคลองจินดา หมู่ที่ 12 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (โครงการย่อยที่1 โครงการจัดซื้อรถรางชมวิว(4 ล้อ) จำนวน 3 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 91,477